Google+
Danh mục dịch giả

?
SHARES
15
BÀI DỊCH

Tiểu sử về dịch giả này

Đường xa vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân :)
NGHỀ NGHIỆP
shutterstock_170622512

10 Lỗi Thường Gặp Trong CV

MARYBETH MATZEK
Dịch bởi Pixar
0 SHARES

ỨNG XỬ
large_8255829890

Nghệ thật từ chối nhẹ nhàng

LEO BABAUTA
Dịch bởi Pixar
0 SHARES