Google+
Danh mục dịch giả

?
SHARES
4
BÀI DỊCH

Tiểu sử về dịch giả này

Gấu bố lười biếng
Ăn ngủ suốt ngày
Thích ôm Gấu mẹ
Rồi nằm lăn quay
NGHỀ NGHIỆP
coverletter

10 Lỗi Phổ Biến Trong Thư Xin Việc Của Sinh Viên

LANA WINTER-HÉBERT
Dịch bởi Lazy Father Bear
0 SHARES

ỨNG XỬ
shutterstock_61395928

8 Điểm Khác Biệt Của Người Thành Công

COLIN FALCONER
Dịch bởi Lazy Father Bear
0 SHARES