Google+

Chính sách áp dụng từ ngày 01/05/2013

Quý vị Dịch giả KHÔNG CẦN phải thực hiện TAG cho bài dịch nữa.

Nhằm nâng cao chất lượng bài dịch cũng như tăng tốc độ kiểm duyệt bài, khâu kiểm duyệt sẽ khắc khe hơn, cụ thể như sau:

  1. Bài viết nếu phát hiện dùng Google Dịch, sẽ lập tức bị chuyển về tiếng Anh và trả về cho Dịch giả khác dịch chứ không nhắc nhở như trước.
  2. Lỗi typo (ví dụ: “baif”, “thahnf côgn”, “chia sẽ” …) mỗi lỗi sẽ bị trừ 10% số điểm của bài.
  3. Lỗi dấu câu: trước dấu câu không có khoảng cách và sau dấu câu có 1 dấu cách (ví dụ sai: “một , hai”, “một,hai”, “một ,hai”; ví dụ đúng: “một, hai”) mỗi lỗi trừ 10%.
  4. Lỗi dùng chữ số ở chỗ đúng ra phải dùng chữ (“có 1 mẹo cho những ai…”) mỗi lỗi sẽ bị trừ 10% số điểm của bài.
  5. Lỗi dịch không đúng: Nếu bài của các bạn DỊCH SAI những từ tiếng Anh căn bản, các slang căn bản, thì bài viết sẽ bị trừ 20% mỗi từ.
  6. Lỗi mạch văn: Nếu câu của bạn đọc mà không có nghĩa gì (vì bạn chỉ đơn thuần dịch word by word từ bản tiếng Anh), thì bài viết sẽ bị trừ 20% số điểm mỗi trường hợp.
  7. Lỗi “chế”: Nếu câu của bạn dịch hoàn toàn có nghĩa, nhưng lại không có trong văn bản gốc tiếng Anh, thì sẽ bị trừ 20% số điểm mỗi trường hợp.

Nếu bài dịch bị trừ từ 100% trở lên, chúng tôi sẽ chuyển bài về tiếng Anh và trả về cho Dịch giả khác dịch.

 

 

 

 

Cập nhật lần cuối vào 07/05/2014 bởi TINDICH.COM

TIN ĐANG CÓ NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

LOADING...