Google+

Quy trình dịch bài

Quý vị cộng tác viên thân mến, nhằm đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của các bài dịch, cũng như minh bạch hoá nghĩa vụ của các khâu, TINDICH.COM thống nhất quy trình dịch bài như sau:

Tiêu chí  Khâu chọn bài   Khâu dịch bài   Khâu kiểm duyệt 
Bài chưa tồn tại trong CSDL  ✓
Bài được nhập original_title  ✓  ✓
Bài được nhập original_url  ✓  ✓
Bài được nhập original_author  ✓  ✓
Bài được up và set ảnh featured  ✓  ✓
Bài được up và set ảnh minh hoạ  ✓  ✓
Bài được chỉ định vào CHUYÊN MỤC  ✓  ✓
Bài được nhập tiêu đề và nội dung gốc  ✓  ✓
Bài được dịch tiêu đề và nội dung gốc  ✓  ✓
Bài được đặt slug  ✓
Bài được share trên mạng XH  ✓
Bài được lưu bằng “Save Draft”  ✓
Bài được lưu bằng “Submit for Review”  ✓
Bài được lưu bằng “Publish”

ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Hiện nay khi quý vị đăng ký tài khoản thành viên, mặc nhiên bạn đc cấp quyền của Dịch giả – còn được gọi là Cộng Tác Viên (CTV). Bạn KHÔNG CẦN PHẢI thực hiện “Khâu chọn bài”, mà được thực hiện trực tiếp “Khâu dịch bài”.

Sau khi đăng nhập bằng password tạm thời được cung cấp trong email mà bạn đăng ký, bạn sẽ có thể đổi mật khẩu trong trang admin.

CHỌN BÀI VÀ CHUẨN BỊ DỊCH BÀI

Bạn sẽ thấy danh mục các bài viết bằng tiếng Anh trong mục All Posts, sau đó Preview xem bài nào bạn thấy phù hợp với khả năng của mình, rồi chọn “Confirm Checkout”.

Bạn sẽ được cấp một lượng thời gian tương đương với số từ của bài (Ví dụ, với bài có 850 từ ~ 8.50 giờ, tức là 8:30). Trong thời gian này bài viết của bạn sẽ chỉ có bạn mới được phép sửa. Nếu quá thời gian cho phép mà bạn vẫn chưa dịch xong thì bài viết thì bài viết tự check in trở lại, và phần đang dịch dang dỡ sẽ trở thành của chung, bất cứ ai cũng có thể check out và hưởng lợi từ phần đã dịch của bạn.

DỊCH BÀI VÀ KIỂM DUYỆT

Trong quá trình dịch bài, bạn NÊN THƯỜNG XUYÊN lưu bài lại với chức năng “Save Draft”, nếu không bài viết của bạn có rủi ro bị mất nếu có sự cố về mất điện hay đường truyền không ổn định.

Sau khi hoàn tất dịch bài, bạn nộp bài bằng chức năng “Submit for Review”, bài viết của bạn sẽ được chuyển sang “Khâu kiểm duyệt”.

Nếu bài viết của bạn có vấn đề mà Khâu kiểm duyệt cho là không đủ tiêu chuẩn, thì bạn sẽ được nhận lại bài để sửa với thời gian cho phép như lúc đầu. Tuy nhiên, quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo bài không hợp lệ mà bạn không trở vào check out bài để sửa, thì bài viết của bạn sẽ được check in trở lại cho những Dịch giả khác dịch, và họ sẽ được hưởng tất cả phần đã dịch của bạn.

KIỂM DUYỆT VÀ ĐIỂM

Trong quá trình kiểm duyệt chúng tôi cố gắng thay đổi ít nhất ở mức có thể bài viết của bạn, ví dụ như sửa lỗi chính tả, hoặc thêm vào nếu chúng tôi thấy bạn dịch sót một vài câu, hoặc bỏ đi những cụm từ thừa, vô nghĩa không có trong văn bản gốc tiếng Anh.

Vì thế, điểm của bạn từ Pending sang Publish sẽ có thay đổi nhỏ (tối đa là 10% số từ, trừ phi bạn cố đưa vào những đoạn hoàn toàn không có trong bài viết gốc). Và như vậy điểm CURRENT BALANCE / PENDING POINTS / ESTIMATED BALANCE của bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh hoàn toàn dựa vào số từ của bài Publish.

Mọi số liệu chỉ được tính dựa vào bài viết Publish, và đó được xem như số điểm chính thức sau cùng. Điểm của bài pending / translating / private / schedule / … chỉ mang tính chất tham khảo vì chúng hoàn toàn chưa được kiểm duyệt.

 

Cập nhật lần cuối vào 05/05/2014 bởi TINDICH.COM

TIN ĐANG CÓ NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

LOADING...